Сфера на приложение

Като универсален  и безопасен метод ,  Plasmolifting ™ се използва за лечение в широка гама от медицински области. Процедурите, основани на този метод  на лечение, са успешно прилагани в козметологията, трихологиятя, стоматологията, гинекологията, урологията, ортопедията и спортната  медицина. 
Доказано е научно, че Plasmolifting ™ помага за решаване на редица здравни проблеми, като се започне  от акне и се завърши с артрит, използвайки възможността  си да активизира регенерацията.Content
LivedaMed2000