ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

На вниманието на пациентите, получаващи или имащи намерение да получат процедурата "Пламолифтинг®"/ "Plasmolifting®", от разработчика на технологията, проф. д.м.н. Ренат Ахмеров!

Уважаеми пациенти!

Във връзка с това, че в последно време зачестиха случаи на неправомерно използване на патентованата търговска марка "Пламолифтинг®"/ "Plasmolifting®", считам, че е необходимо лично да дам разяснения, които ще Ви помогнат да не станете жертва на измама или на стремежа да се възползват от Вашата неосведоменост.

"Пламолифтинг®"/ "Plasmolifting®" - патентована медицинска технология за приложение на плазма получена от собствена кръв на пациента.
Технологията съществува повече от 15 години и по нейните протоколи и принципи са проведени повече ог 10000000 лечебни процедури.
В основата на технологията "Пламолифтинг®"/ "Plasmolifting®"", преди всичко лежи моята авторска концепция за приложение на автоложна плазма, а също така и богатия световен опит в приложението на препарати от кръв за терапевтични цели, с който можете да се запознаете в библиотеката на нашия сайт:

http://wiki.plasmolifting.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

За да може успешно да се прилага технологията "Пламолифтинг®"/ "Plasmolifting®", са необходими:

# наличие на сертифициран специалист на компания "Пламолифтинг®"/ "Plasmolifting®", притежаващ съответните теоретичи знания, а също така да се следват практическите предписания, които може да бъдат получени само на курсовете за сертифициране, организирани от нашата компания;

# немаловажна роля играе качеството на разходните материали: ние предписваме само епруветки, чиито характеристики удовлетворяват изискванията на законодателството в областта на здравоопазването и отговарят на вътрешните стандарти на компания «Плазмолифтинг®».

Преди да се съгласите на провеждане на процедурата е задължително да се убедите, че докторът или клиниката не Ви заблуждават!
По какви признаци можете да определите, че на Вас Ви предлагат именно процедурата «плазмолифтинг»?

1) Клиниката или кабинетът са длъжни да имат сертификати за провеждане на процедурата съгласно технологията; «Плазмолифтинг®», издаден от едноименната компания;

2) Докторът е длъжен да бъде сертифициран специалист на компания «Плазмолифтинг®». Регистърът на сертифицираните специалисти е публикуван на следния акаунт:

http://plasmolifting.ru/doctors-learning/sertifitsirovannye-vrachi/, (за България съответно - www.plasmolifting.bg);

3) Лечебната процедура трябва да се нарича "терапия с тромбоцитна автоложна плазма по технология "Плазмолифтинг®" (или "Plasmolifting®")".
Всички останали наименования нямат никакво отношение към технологията "Плазмолифтинг®" (или "Plasmolifting®");
4) На входа в сертифицирана клиника или кабинет е необходимо да бъде поместена табличка с официалния логотип на компанията. Официалният логотип изглежда по следниа начин: http://plasmolifting.ru/bitrix/templates/plasmolifting/img/logo.jpg;
5) На кутията с медицинските расходни материали трябва да фигурират фирмените знаци "Плазмолифтинг®"/ "Plasmolifting®" или
Dr. Renat Akhmerov®», (прилагат се към този пост);
6) Курсът от процедури трябва да се провеждат по определени правила и схема. Например, при посещение в клиника, пациентите с артроза на колянната става, докторът провежда процедура «плазмолифтинг на ставите». Ако процедурата се изпълнява в точно соответстви с принципите на технология «Плазмолифтинг®», в частност, съобразно с 2-я принцип, определяющ се като «създаване на терапевтична торбичка», нейната ефективност ще бъде максимална. В случаите, когато докторът отсъпва от упоменатите принципи, резултатите от процедурата могат да се окажат непредсказуеми. Согласно 3-ят принцип на технологията, докторът оценява клиничните показатели и личните осещания на пациента след първата процедура, и, в зависимост от резултатите от оценката, определя, какъв да бъде следващия етап на лечение. С други думи, ключов фактор за успешността на лечението са знанията на доктора и точното спазване на терапевтичните протоколи;
7) Отчитайки себестойността на висококачествените расходни материали и инвестициите в обучение и сертификация, цената на процедурата не трябва да бъде по-ниска от 45 Евро; противоположна ситуация свидетелства за това, че процедурата провежда доктор, нямащ сертификат и използващ несертифицирани расходни материали.
8) Оригиналните специализирани епруветки, предназначени за използване в Европейския Съюз, трябва да изглеждат така, както е показано в приложението!@!
Будете бдителни!


Вашето здраве е и във вашите ръце!
Искрено ваш,
Ренат Ахмеров, д.м.н.,
разработчик на технология «Плазмолифтинг®» / "Plasmolifting®".


DPRP3.jpgDPRP4.jpg

DPRP.jpg DPRP2.jpg  


В момента няма налична информация.

Content
LivedaMed2000