Стоматология

За метода
Plasmolifting™(Плазмолифтинг)   - това е инжекционен метод за локална стимулация на регенеративните процеси в тъканите, който се използва в редица стоматологични процедури.Неговата задача е не просто да се отстрани възпалителния процес, но и да се пусне процес за естественото възстановяване на цвета, формата и структурата на венците, да се предотврати намаляването на костната тъкан.
Как работи Plasmolifting™ в стоматологията
Аутоплазмата се инжектира в повредената тъкан на венците, в мястото на вживяване на импланта или костната пластика, в областта на синус-лифтинга, лунката на извадения зъб, в областта на остеосинтеза или установената мембрана, в лицево-челюстната област на меките тъкани по време на остри и хронични инфекционно-възпалителни процеси. Въведената в тъканите тромбоцитна плазма, благодарение на съдържащите се в нея фактори на растежа, предизвиква израстване на капилярите, нормализира хемодинамиката, тъканното дишане, обмена на веществата. Едновременно протича процес на укрепване на костната тъкан, формирането на матрикса на колагена и костта с участието на костно морфогенетични протеини на колагена. Протича процес на активация на местния имунитет.  
 
Показания:
•генерализиран пародонтит (1,2,3 степени) ,
•гингивит,
•локализиран пародонтит,
•алвеолит,
•операции за имплантации, резекция на заби,
•периимплантит,
•профилактика на заболяванията на тъканите на пародонта.

 

Ефект от процедурата:  
•       Отстраняване на кървенето;
•       Намаляване на подвижността;
•       Отстраняване на неприянтата миризма от устната кухина;
•       Ускоряване на заживяването в областта на лунката след резекция на зъби;
•       Намаляване на риска от отхвълляне на импланти;
•       Профиластика на заболяванията на пародонта;
•       Купиране на болките;
•       Придобиване на физиологичния цвят и анатомичната форма на венците;
•       Спиране на прогресирането на заболяванията на пародонта;
•       Подобряване на приживяването на импланта;
•       Намаляване на възпалителната реакция след 3 седмици
•       Нормализация на структурата на венците след 4 седмици.

 

 
Намаляване на възпалителната реакция след 14 седмици   Нормална структура на венците след 4 седмици

 

Информация за стоматолози:

Предписаният размер на използваните игли:диаметър-0,30 мм, дължина-12 мм(30G);
Области за инжектиране:

 

 stomatology__2_.jpg


Content
LivedaMed2000