Епруветки


ПАТЕНТОВАНИ ЕПРУВЕТКИ PLASMOLIFTINGTM


Един от ключовите фактори, осигуряващи ефективността и безопасността на процедурата Plasmolifting TM, е използването на оригинални епруветки: само епроветки, разработени и патентовани от компания PlasmoliftingTM, Russia, Germany, позволяват да получим тромбоцинтна автоложна плазма с най-висока чистота, с подчертани терапевтични свойства и значително повишават ефективността на лечението.


СТАНДАРТ:
Епруветките PlasmoliftingTM са произведени и сертифицирани съгласно изискванията за опасност, в съответствие с положенията на Директива 93/42/ЕЕС «За изделия с медицинско предназначение»: ISO 9001:2008; ISO 13485:2003; CE МЕD 23026. Те са в пълно съответствие с европейските индустриални стандарти и правила, отговарят на всички текущи изисквания на законодателството на ЕС за легално, законосъобразно разпространение на територията на държавите-членки на ЕС. Епруветките са официално регистрирани в ИАЛ България.
Продукцията на компания Plasmoliftng GmbH, Germania, се модифицира съгласно изменящите се съвременни Европейски изисквания за безопасност и качество при работа с биологични продукти.
Във връзка с това, Esthetic-Med BG Ltd., офоциален представител на Plasmoliftng GmbH, Germany, в България, е упълномощена да заяви, че считано от септември, 2019г. - компания Plasmoliftng GmbH, Germany въвежда в обръщение ДВА нови продукта.

ОПИСАНИЕ: Eпруветки с търговска марка PlasmoliftingTM


ECONOMY CLASS - NEW PRP СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЕПРУВЕТКИ: PLASMOLIFTING® DPRP
Производство: Dermoaroma Italy Srl, Piazza Euclide 2, Roma, Italy.

DPRP1.jpeg

DPRP2_1.jpg

DPRP3_1.jpg

DPRP4_1.jpg

Характеристики:

Основни предимства на новите Plasmolifting® DR. RENAT AKHMEROV® DPRP епруветки:
- Материалите, използвани при производството на Plasmolifting® DR. RENAT AKHMEROV® DPRP епруветките, както и съдържащите се в тях вещества, правят възможно извличането на тромбоцитна автоложна плазма, която е подходяща за безопасно инжектиране в тялото(In Vivo);
- Патентованият сепарационен гел образува надеждна бариера по време на центрофугиране, което предотвратява смесване на кръвната плазма с концентрата от червени кръвни клетки. Гелът позволява извличането на 2 работни елемента от кръвта: тромбоцити и плазма.
- Екстрактираната тромбоцитна автоложна плазма е с 16-20% по-висок от този на използванитe по-рано Plasmolifting® DPRP епруветки;
- Параметрите на центрофугиране, препоръчани от производителя, са тествани и координирани от разработчика на технология плазмолифтинг д-р Ренат Ахмеров и съставят съответно: скорост на въртене - 4000 об / мин или сила на центрофугиранe 1500/1700g; продължителност(време) - 5 минути;
- Епруветкити са изработени от боросиликатно стъкло с дебелина на стената 0.7 мм са сертифицирани по най-високият 3-ти хидролитичен клас на опасност;
- Разделителният гел, съдържащ се в епруветките, има тиксотропни свойства и отговаря на всички стандарти, разработени и тествани от компанията Plasmolifting TM, включително изискванията за процента на кръвните компоненти съдържащи се в получения супернатант;
- Plasmolifting® DPRP епруветките се произвеждат в Италия и са класифицирани като медицински изделия от клас IIa в съответствие с Директива 93/42 / ЕИО и съответните изменения и допълнения (Директива 2007/47 / ЕО);
- Епруветките съдържат антикоагулант : модифициран тип натриев цитрат - ACD-A (натриев цитрат + лимонена киселина + декстроза монохидрат), който няма Европейска фармакопейна монография, не представлява лекарствен продукт и може да се използва за In Vivo безопасно инвазивно приложение.
Това е съществено отличие от лабораторните In Vitro епруветки, които съдържат ACD (натриев цитрат + лимонена киселина монохидрат + глюкозен монохидрат), който е лекарствен продукт, споменат в Европейската фармакопея и който е предназначен за използване само за In Vitro лабораторни цели.
- В сравнение с други аналогични продукти с подобни характеристики и качество (In Vivo), които отговарят на всички изисквания на съответното европейско законодателство (т.е. законно пуснати на пазара в ЕС), Plasmolifting® DR. RENAT AKHMEROV® DPRP епруветките се характеризират с най-ниските цени при гарантирано най-високо качество, т.е. с оптималното съотношение цена/качество на изпълнение.
КОМПЛЕКТНОСТ: Всяка кутия съдържа 10 епруветки, предназначени за процедурата PlasmoliftingTM. Всяка епруветка за PlasmoliftingTM се доставя в индивидуална опаковка, с двойна стерилизация - вътрешна и външна.

СРОК НА ГОДНОСТ: Срокът на годност, посочен от производителя, е 3 години (препоръчваме ви обаче да използвате PRP епруветките в рамките на 2 години от датата на производство);

#PREMIUM CLASS - NEW PRP СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЕПРУВЕТКИ: PLASMOLIFTING® GENLIFE PRP
Производство: Beam S.r.l., Via Palizzi 143, Napoli, Italy


GenLife1_1_.jpgGenLife3.jpgGenLife1.jpgGenLife4.jpg

Характеристики:
Най-новия продукт на компания Plasmoliftng GmbH, Germany - Plasmolifting® GenLife PRP, са висококачествени Premium Class PRP епруветки, които ще позволят да се постигне максимална удовлетвореност на клиентите, използващи биологични продукти за нуждите на регенеративната медицина. Те притежават ред преимущества:
• Сертификация като медицинско изделие от рисков клас IIb:
Съгласно разпоредбите на Директива 93/42 / ЕИО „За медицинските изделия" консумативите, използвани за получаване на плазма, използвани за медицински цели, трябва да отговарят на определени изисквания. По-специално, в случай на получаване на плазма чрез центрофугиране, се изискват епруветките да бъдат класифицирани и сертифицирани като медицинско изделие от рисков клас IIa. Въпреки това, за да се осигури най-високата безопасност за крайния потребител, някои производители сертифицират такива eпруветки като медицинско изделие от рисков клас IIb, което предполага допълнителен анализ на риска и клинични изпитвания на продукта. Това е приложено за апруветките - Plasmolifting® GenLife PRP.
• Техническа характеристика за изработването на епруветките Plasmolifting® GenLife PRP:
Eпруветките са изработени от боросиликатно стъкло Pyrex (тип 3.3 боросиликатно стъкло по ISO 3585 и DIN 12217, боросиликатно стъкло клас A от клас 1 в ASTM E-438 и стъкло тип 1 в Американската фармакопея и Европейска фармакопея), което има изключително висока химическа устойчивост: не се разрушава при контакт с антикоагуланта, съдържащ се в епруветките, което избягва замърсяване.
Друга отличителна черта на стъклото Pyrex, което влияе на техническите характеристики на епруветката, е нейният изключително нисък афинитет към тромбоцитите, тоест използването на епруветки, изработени от такова стъкло, осигурява увеличаване на броя на тромбоцитите в плазмата до максимално възможното.
В допълнение, дебелината на стената на епруветката Plasmolifting® GenLife PRP, която е 1,2 мм, елиминира възможността за разрушаване по време на центрофугиране, тъй като съпротивлението на такава епруветка срещу центробежната сила е много по-голямо (за сравнение, дебелината на стената на конвенционална епруветка е 0,7 мм ).
• Специален разделителен(сепарационен) гел:
Разделителният гел е разработен от изследователи от Университета Федерико II в Неапол. Основните физикохимични и биологични характеристики на този гел са: а) биосъвместимост / хемосъвместимост; б) дългосрочна стабилност при контакт с антикоагулант; в) тиксотропия; г) точно определена плътност.
Плътността е от особено значение, тъй като според резултатите от изследванията, за да се получи максималната възможна концентрация на тромбоцитите в плазмата, е необходимо плътността на разделителния гел да бъде в строги граници. С намаляване на този показател, нивото на тромбоцитите, получени в плазмата, намалява, а някои от техните субпопулации са напълно изключени. Учени от Неаполския университет са провели много месеци усърдна работа, за да получат гел с оптимална тиксотропия и специфична плътност, който притежава функцията на левкофереза и позволява:
- почти напълното премахване на червените кръвни клетки от плазмата;
- осигуряване на оптимална концентрация на левкоцитите чрез намаляване на праговата стойност на съдържанието на гранулоцити и поддържане на почти непроменени нива на лимфоцитите и моноцитите, осигурява отделянето в плазмата на младите левкоцити и пълното отделяне на неутрофилите;
- осигурява концентрация на тромбоцитите два пъти по-висока от същия показател в цяла кръв.
Най-общо казано, специализираният сепарационен гел в новите Plasmolifting® GenLife PRP специализирани епруветки осигурява три работни елемента от кръвта: 1.Автоложната плазма; 2.Тромбоцити с максимално възможна концентрация; 3.Млади левкоцити или бели кръвни клетки, които са съществена част от имунната система и помагат на организма да се бори с инфекциите без да се стимулира местното възпаление, което е ненужен елемент в процеса на регенерация.
Левкоцитите играят специална роля в имунната система. По този начин, комбинацията между тромбоцити и левкоцити повишава регенеративните свойства на тромбоцитната автоложна плазма без да се влияе на естествените възпалителни процеси в тъканите.
Левкоцитите и тромбоцитната автоложна кръвна плазма с висока чистота не само гарантират добрите резултати в момента на приложение, но също така и помагат на пациента да поддържа добрите резултати дългосрочно след клиничната интервенция.
• Епруветките съдържат антикоагулант : модифициран тип натриев цитрат - ACD-A (натриев цитрат + лимонена киселина + декстроза монохидрат).
ACD-A няма Европейска фармакопейна монография, не представлява лекарствен продукт и може да се използва за In Vivo безопасно инвазивно приложение.
Това е съществено отличие от лабораторните In Vitro епруветки, които съдържат ACD (натриев цитрат + лимонена киселина монохидрат + глюкозен монохидрат), който е лекарствен продукт, споменат в Европейската фармакопея и който е предназначен за използване само за In Vitro лабораторни цели.
Plasmolifting® GenLife PRP са тествани и убедителните резултати ни насърчиха да представим този чудесен продукт за нашата гама от продукти
Параметрите на центрофугиране, препоръчани от производителя, са тествани и координирани от разработчика на технология плазмолифтинг д-р Ренат Ахмеров и съставят съответно: скорост на въртене - 3800 об. /мин. или сила на центрофугиранe 1500/1700g; продължителност(време) - 12 минути.
КОМПЛЕКТНОСТ:
Plasmolifting® GenlLife PRP епруветките се доставят в кутии от 10 PRP епруветки. Всяка кутия съдържа 5 комплекта от 2 PRP епруветки с инструкция за приложение във всеки комплект.
СРОК НА ГОДНОСТ: Срокът на годност, посочен от производителя, е 3 години (препоръчваме ви обаче да използвате PRP епруветките в рамките на 2 години от датата на производство);

 

ОБОБЩЕНИЕ
Веществата, налични в новите Plasmolifting® DR. RENAT AKHMEROV® PRP епруветки:
- позволяват екстракцията на тромбоцинта автоложна плазма (PRP), подходяща за инжектиране в тялото(In Vivo);
- осигуряват достатъчна адсорбция на тромбоцитите и младите левкоцити в терапевтично ефективна концентрация;
- формират надеждна бариера, предотвратяваща смесването на кръвната плазма с червените кръвни клетки;
- не оказват влияние върху състава на тромбоцинта автоложна плазма.

 

 

 

 


Content
LivedaMed2000