Епруветки


ПАТЕНТОВАНИ  ЕПРУВЕТКИ  PLASMOLIFTING™
Един от ключовите фактори, осигуряващи ефективността и безопасността на процедурата Plasmolifting ™, е използването на оригинални епруветки: само епроветки, разработени и патентовани от компания Plasmolifting™, Russia  позволяват да получим тромбоцинтна автоложна плазма с най-висока чистота, с подчертани терапевтични свойства и значително повишават ефективността на лечението.

ОПИСАНИЕ: Eпруветките с търговска марка PlasmoliftingTM

– Съдържат антикоагулант (натриев хепарин или натриев цитрат), предотвратяващи съсирването на кръвта и ограничаващ агрегацията на тромбоцитите;

– Относятсят се към медицинските изделия от II а клас на опасност, според изискванията на Европейския съюз, т.е. тромбоцинта плазма, получена с тяхна помощ, e предназначена да се използва IN VIVO;

– Съдържат разделителен гел-биологичен филтър, разделящ суспензията, от тромбоцити и плазма, от останалите кръвните съставки и позволяващ да се получи тромбоцитна автоложна плазма с изразени терапевтични свойства.

КОМПЛЕКТНОСТ: Всяка кутия съдържа 20/10 епруветки, предназначени за процедурата Plasmolifting™. Всяка епруветка за Plasmolifting™ се доставя в индивидуална опаковка, като предназначените за Европейския съюз са с двойна стерилизация – вътрешна и външна.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

– Материалите, от които е произведена епруветката Plasmolifting™, и съдържащите се в нея вещества позволяват получаването на тромбоцитна плазма, подходяща за използване in vivo, т.е. за приложение в човешкото тяло. Върху вътрешната повърхност на стените на епруветката е нанесен равномерно антикоагулант – нискомолекулен хепарин или цитрат с висока чистота под формата на натриева сол.

– Патентованата формула на разделителния гел осигурява формирането на слой, който не позволява на еритроцитите и белите кръвни клетки да се смесват с плазмата и тромбоцитите по време на центрофугирането.

– Епруветките Plasmolifting™ са произведени и сертифицирани съгласно изискванията на клас IIа за опасност, съгласно положенията на Директива 93/42/ЕЕС «За изделия с медицинско предназначение»: ISO 9001:2008; ISO 13485:2003; CE МЕD 23026. Те са в пълно съответствие с европейските индустриални стандарти и правила, отговарят на всички текущи изисквания на законодателството на ЕС за легално, законосъобразно разпространение на територията на държавите-членки на ЕС.


Content
LivedaMed2000